Lai Alessandro (P)
Losi Mariapaola
Losi Leonardo
Losi Gianmarco